Candra, A. (2021). PEMERIKSAAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DAN PERKARA KEJAHATAN. MAJALAH KEADILAN, 21(1), 46-57. Retrieved from https://journals.unihaz.ac.id/index.php/keadilan/article/view/2014